TUẦN CHÂU HÀ NỘI HƯỞNG ỨNG LỄ KỶ NIỆM 92 NĂM THÀNH LẬP MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT VIỆT NAM – ỦY BAN MẶT TRẬN HUYỆN QUỐC OAI

TUẦN CHÂU HÀ NỘI HƯỞNG ỨNG LỄ KỶ NIỆM 92 NĂM THÀNH LẬP MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT VIỆT NAM – ỦY BAN MẶT TRẬN HUYỆN QUỐC OAI
92 𝑛𝑎̆𝑚 𝑟𝑎 đ𝑜̛̀𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑡𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛, 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡𝑒̂𝑛 𝑔𝑜̣𝑖 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑛ℎ𝑎𝑢, 𝑀𝑎̣̆𝑡 𝑡𝑟𝑎̣̂𝑛 𝐷𝑎̂𝑛 𝑡𝑜̣̂𝑐 𝑇ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑁𝑎𝑚 𝑛𝑎𝑦 𝑙𝑎̀ 𝑀𝑎̣̆𝑡 𝑡𝑟𝑎̣̂𝑛 𝑇𝑜̂̉ 𝑞𝑢𝑜̂́𝑐 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑁𝑎𝑚 đ𝑎̃ 𝑝ℎ𝑎́𝑡 ℎ𝑢𝑦 𝑡𝑟𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 đ𝑜𝑎̀𝑛 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑞𝑢𝑦́ 𝑏𝑎́𝑢 𝑐𝑢̉𝑎 𝑑𝑎̂𝑛 𝑡𝑜̣̂𝑐, đ𝑜𝑎̀𝑛 𝑘𝑒̂́𝑡, 𝑡𝑎̣̂𝑝 ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑐𝑎́𝑐 𝑡𝑎̂̀𝑛𝑔 𝑙𝑜̛́𝑝 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑑𝑎̂𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑀𝑎̣̆𝑡 𝑡𝑟𝑎̣̂𝑛 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑙𝑢̛̣𝑐 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 ℎ𝑢̀𝑛𝑔 𝑚𝑎̣𝑛ℎ đ𝑒̂̉ đ𝑎́𝑛ℎ đ𝑢𝑜̂̉𝑖 𝑏𝑒̀ 𝑙𝑢̃ 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑑𝑎̂𝑛, đ𝑒̂́ 𝑞𝑢𝑜̂́𝑐, 𝑔𝑖𝑎̀𝑛ℎ 𝑙𝑎̣𝑖 đ𝑜̣̂𝑐 𝑙𝑎̣̂𝑝 𝑐ℎ𝑜 𝑇𝑜̂̉ 𝑞𝑢𝑜̂́𝑐, đ𝑒𝑚 𝑙𝑎̣𝑖 𝑡𝑢̛̣ 𝑑𝑜, ℎ𝑎̣𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑢́𝑐 𝑐ℎ𝑜 𝑁ℎ𝑎̂𝑛 𝑑𝑎̂𝑛.
Trong không khí trang trọng, thấm tình đoàn kết, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 92 năm Ngày thành lập MTTQ Việt Nam… Phát huy truyền thống vẻ vang đó, MTTQ Việt Nam huyện Quốc Oai đã không ngừng được củng cố, phát triển và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc thông qua việc thực hiện đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân.
Đặc biệt trong thời kỳ đất nước phát triển và hội nhập quốc tế, MTTQ Việt Nam quận đã triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trong giai đoạn mới, trọng tâm là thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, đẩy mạnh các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, làm tốt công tác an sinh xã hội… Từ những hoạt động thiết thực trên, khối đại đoàn kết trong quận được củng cố, mở rộng; mối quan hệ gắn bó giữa Nhân dân với Đảng, chính quyền ngày càng bền chặt.
Để hưởng ứng cuộc vận động của MTTQ huyện Quốc Oai Công ty Cổ Phần Tuần Châu Hà Nội đã chung tay vì người nghèo huyện Quốc Oai.Công ty đã trao tặng 600 triệu đồng cho quỹ vì người nghèo của huyện trong đó:
– Tổng Giám Đốc Công ty CP Tuần Châu Hà Nội :Ông Đào Anh Tuấn – 350 triệu đồng
– Công ty CP Tuần Châu Hà Nội : 200 triệu đồng
– Tập thể cán bộ công nhân viên Công Ty : 50 triệu đồng.
Cùng một số món quà khác bằng hiện vật.
Công ty CP Tuần Châu Hà Nội rất vinh dự và vui mừng khi được đồng hành cùng huyện Quốc Oai trong phòng trào chung tay vì người nghèo của huyện.Mong rằng với sự giúp đỡ đó từ phía Công ty CP Tuần Châu Hà Nội sẽ đem đến cuộc sống tốt hơn cho những người dân nghèo của huyện.
Cuối cùng xin gửi lời chúc tới toàn thể MTTQ Việt Nam nói chung và MTTQ huyện Quốc Oai nói riêng một đại lễ thành công tốt đẹp !
Xin chân thành cảm ơn !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *