ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN TUẦN CHÂU HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2023-2028

Ngày 28 tháng 02 năm 2023, Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Tuần Châu Hà Nội tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2023-2028.
Hiện nay, Tuần Châu Hà Nội có 160 người lao động làm việc tại Công ty, trong đó có 138 đoàn viên, 11 Đảng viên. Người lao động làm việc tại CTCP Tuần Châu Hà Nội đa phần có kinh tế ổn định, thu nhập chính là lương, ngoài ra có thu nhập thêm từ sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, mua bán nhỏ. Điều kiện làm việc của NLĐ được đảm bảo, luôn được lãnh đạo cơ quan quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi NLĐ thực hiện nhiệm vụ công tác. Mức lương tối thiểu vùng của NLĐ được điều chỉnh tăng theo quy định của pháp luật. Công đoàn viên được hưởng lương và các chế độ chính sách theo quy định hiện hành, 100% đoàn viên được đóng BHXH, BHYT theo quy định. Công đoàn phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty tổ chức thăm hỏi, động viên công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, hiếu, hỷ đầy đủ, kịp thời. Công tác tuyên truyền, giáo dục về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, về tổ chức Công đoàn Việt Nam được chú trọng, phổ biến đến từng đoàn viên.
Các hoạt động của công đoàn tuy đã được nâng lên nhưng hiệu quả chưa cao, chưa tạo được sự đột phá, chất lượng trong hoạt động của BCH Công đoàn chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn. Trong nhiệm kỳ mới Công đoàn Công ty đã đề ra các chỉ tiêu cụ thể đã được các đại biểu biểu quyết thống nhất cao, các mục tiêu chủ yếu, các giải pháp để xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh góp phần chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, xây dựng công ty ngày càng phát triển.
Đại hội đã thống nhất bầu ra Ban Chấp hành CĐCS Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Tuần Châu Hà Nội nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 07 đồng chí; bầu 01 đại biểu dự Đại hội cấp trên. Tập thể đoàn viên Công đoàn tin tưởng rằng với sự nỗ lực, quyết tâm cao của BCH Công đoàn sẽ tổ chức thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2023-2028, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội trong thời gian tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *