Ảnh hưởng của Phật giáo với văn hóa xứ Đoài được tái hiện 1 phần trong “Tinh Hoa Bắc Bộ”

Xứ Đoài (vùng đất thuộc tỉnh Hà Tây cũ) còn trầm tích một vùng văn hóa tâm linh Lạc Việt như Đền Và, huyền thoại thần Tản Viên, chùa Mía, chùa Tây Phương, chùa Thầy… Nói tới xứ Đoài, người ta nhắc đến các danh nhân quê hương được nuôi dưỡng hóa sinh từ nôi văn hóa xứ Đoài để trở thành những nhân vật lịch sử như Phùng Hưng, Ngô Quyền, Nguyễn Trãi, Giang Văn Minh, Tản Đà…
Nguồn: nvews.gov.vn
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *