𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐕𝐢𝐞̂𝐧 𝐁𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐓𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐂𝐡𝐚̂𝐮 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐁𝐚́𝐨 đóng cửa bảo trì

📢📢📢 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐕𝐢𝐞̂𝐧 𝐁𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐓𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐂𝐡𝐚̂𝐮 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐁𝐚́𝐨 :
🌊 Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, chất lượng cơ sở vật chất. Chúng tôi gửi thông báo đền toàn thể Quý Khách Hàng lịch đóng cửa bảo trì:
🌊 Từ ngày 2/5/2024 đến 3/52024 Công viên biển Tuần Châu Hà Nội sẽ đóng cửa bảo trì và nâng cấp hệ thống.
🌊 Ngày 4/5/2024 công viên biển sẽ mở cửa trở lại và hoạt động bình thường.
Trân trọng và cảm ơn !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *